Limen Projesi

İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı ve Koç Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün Türkiye temsilciliğini yürüttüğü Limen Projesi, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan'da bulunan devlet kurumları, müzeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz’in Kültürel Limanları

“LIMEN” projesi Ege’den Karadeniz’e uzanan deniz rotası üzerindeki liman kentleri arasındaki kültür turizminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için bu alanda gerekli kurumsallaşmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. "Karadeniz Kültür Limanı" pilot uygulaması ile katılımcıların işbirliği ile bölgenin kalkınma çabalarına dinamik yaklaşımlarla katkıda bulunarak destek sağlanacaktır.

Ortak Kültürümüz: Limanlar

Kültürel mirasın yoğunluk ve çeşitliliği ile karakterize edilen ve Ege ile Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafya, projenin ortak eylem alanıdır. Bölgenin ihtiyacı sadece eşsiz mirasın tutarlı bir şekilde koordineli olarak korunmasının ötesinde, mevcut ve gelecek nesillere doğrudan ekonomik ve sosyal faydalar getirecek çalışmaların yapılmasıdır. Limen Projesi'nin amacı, Karadeniz'in geniş coğrafyasında kültür turizminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kültür Rotaları

Kültür rotaları çalışmalarına örnek bir uygulama olan Küçükyalı ArkeoPark Projesi, kültürel mirasın günlük şehir yaşamına nasıl entegre olabileceğini ziyaretçilerine güncel yaklaşımlarla göstermeyi hedeflemektedir. Bölgede arkeolojik kazı ve alan araştırması yapılarak, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmasının yanısıra ziyaretçiler için yeni bir gezi rotası oluşturulmaktadır.

Haberler

Post a comment

©2018-Limen Project