Limen Projesi

Avrupa Birliği, ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde 2013 yılı Temmuz ayı itibariyle başlayan “LIMEN: Cultural Ports from Aegean to the Black Sea” başlıklı proje Ege’den Karadeniz’e uzanan deniz rotası üzerindeki liman kentleri arasındaki kültür turizminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için bu alanda gerekli kurumsallaşmanın sağlanmasını amaçlamaktadır. Organizasyonu planlanan kurumsal yapı, bölgedeki liman kentleri arasındaki kültürel, ekonomik, sosyal bağları güçlendirerek, turizm alanındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi, yerel ölçekte turizm faaliyetlerinin etkin yönetilebilme kapasitesini artırmayı, küçük ve orta ölçekli turizm iştirakçilerinin desteklenmesi için gereken şartların yaratılması için çalışacaktır.

Çalışmaların odağında ise kültür mirası ve tarihi ile bölgedeki en görkemli kent olan İstanbul yer almaktadır. Projenin pilot uygulamasının ilk olarak İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 24 ay boyunca devam edecek proje aktiviteleri içinde Küçükyalı Arkeopark projesi, Kavala, İstanbul, Varna, Constanta ve Odessa limanlarına uğrayarak çeşitli aktivitelerin düzenleneceği gemi turu, Yenikapı kazılarında bulunan Ortaçağ’a ait 12 no.lu batık teknenin orijinal boyutlarında bir kopyasının inşa edilmesi, belgesel çekimi ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinlikler yer almaktadır.

Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan’dan çeşitli müze, enstitü ve yerel yönetimlerin iştirak ettiği projede ülkemizi İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı ve Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü temsil etmektedir.

Araş. Gör. Dr. Evren Türkmenoğlu

Liman bölgeleri, tarihi ve kültürel olarak çeşitlilik göstermekte, birbirleri ile etkileşimde bulunmaktadır. 

Kültürel ve sosyolojik olarak tarihe yön vermesi ile İstanbul, tarih boyunca en önemli limanlar arasında yer almıştır.

©2018-Limen Project