3 Deniz 7 Liman Fotoğraf Sergisi

 “3 Deniz 7 Liman” fotoğraf sergisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nın IPA Lideri olduğu LIMEN Projesi kapsamında, Rahmi M. Koç Müzesi’nin büyülü ortamında gerçekleşti. İstanbul’un kültür hayatına renk katan sergi, aynı zamanda 3 deniz arasındaki 7 liman kentinin dostluklarını pekiştirmiş ve yeni dostluk köprüleri tesis etmiştir.

Bu çok kültürlü, çok katmanlı serginin hayata geçirilmesi ve kataloğun hazırlanması İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Işıl Özsait-Kocabaş, Araş. Gör. Taner Güler ve Araş. Gör. Evren Türkmenoğlu’nun büyük çaba ve katkıları ile gerçekleşmiştir.

Sergimizin ev sahipliğini üstlenen ve Rahmi M. Koç Müzesi’nin kapılarını projemize açan, başta müze müdürü Ertuğrul Duru olmak üzere, katkılarından dolayı tüm müze çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Serginin açılmasındaki desteklerinden dolayı Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü AB Proje Ofisi’ne; ayrıca sergi kataloğunu özgün bir şekilde hazırlayarak basımını gerçekleştiren Ege Yayınlarına teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ

Sergi kataloğu için tıklayınız.

Fotoğraf galerisi: