İletişim Bilgileri

İstanbul Üniversitesi Limen Projesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı
Ordu Cad. 34459 Laleli-Fatih/İstanbul-Türkiye

iu.korumaonarim@gmail.com

©2018-Limen Project